1431 AM
THESSALONIKI PIRATE
Medium Waves RADIO
Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΠΕΙΡΑ(ΜΑ)ΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ 1431 KHz ΣΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΧΙΚΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΦΩΤΟ
ΒΙΝΤΕΟ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΛΗΨΕΩΝ
LINKS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
FORUM
GUESTBOOK
CHAT
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 1431 AM

Ο σταθμός εκπέμπει στην ραδιοφωνική μπάντα των μεσαίων κυμάτων στην συχνότητα 1431KHz (μήκος κύματος λ=209,64 μέτρων) με διαμόρφωση ΑΜ (amplitude modulation).

Η εκπομπή του σταθμού στα μεσαία μέχρι πρόσφατα (ως τις αρχές του 2010) γινόταν με έναν πομπό με λυχνίες. (* για την ιστορία αυτός ο πομπός ήταν με τις λυχνίες EF-89, 6V6GT, 807, 813 και τελικό ακουστικής 2 Χ 811. Στις φωτογραφίες θα βρείτε ορισμένες φωτογραφίες του παλιού πομπού).

Πρόσφατα κατασκευάστηκε από την τεχνική ομάδα του σταθμού ο νέος πομπός, κατασκευασμένος με σύγχρονα εξαρτήματα ο οποίος μπορεί να αποδώσει ακτινοβολούμενη ισχύ ως 500watt r.m.s., και αντικατέστησε το παλιό σύστημα εκπομπής. Βέβαια ρυθμίστηκε να εκπέμπει σε αρκετά χαμηλότερη ισχύ.

Η παραγωγή του ραδιοσήματος γίνεται από ταλαντωτή ελεγχόμενο από τάση (voltage control oscillator) με το ολοκληρωμένο TDA1072A και η συχνότητα του ταλαντωτή ελέγχεται από κύκλωμα PLL (phase locked loop), ώστε να παραμένει σταθερή χωρίς ολισθήσεις, το οποίο είναι κατασκευασμένο από το ολοκληρωμένο SAA1057 και τον προγραμματιζόμενο μικροελεγκτή PIC16F628. Στη συνέχεια το φέρον (carrier) που παράγεται από τον ταλαντωτή, διαμορφώνεται με ήχο με τον διαμορφωτή (modulator) που είναι κατασκευασμένος με το ολοκληρωμένο MC1496. Η διαμόρφωση γίνεται απευθείας από το equalizer ήχου/κονσόλα, χωρίς την χρησιμοποίηση μετασχηματιστών-διαμορφωτών.

Το διαμορφωμένο πλέον σήμα από τον διαμορφωτή, ενισχύεται σε μια ισχύ ως 2watt R.F περίπου, από ενισχυτή Linear broadband 10watt, που στην τελική του βαθμίδα έχει 2 mosfets IRF640. Η ισχύς αυτή των 2watt είναι ικανή να οδηγήσει στην συνέχεια το τελικό στάδιο ενίσχυσης R.F, το οποίο είναι Linear broadband 500watt r.m.s. που χρησιμοποιεί 12 mosfets IRFP360.

Τα πλεονεκτήματα του νέου πομπού σε σχέση με τον παλιό πομπό με λυχνίες είναι η ποιότητα του εκπεμπόμενου σήματος όσον αφορά τον ήχο που ακούγεται στους δέκτες, η μεγαλύτερη εμβέλεια καθώς και η χαμηλή τάση λειτουργίας του η οποία μπορεί να φτάσει τα 110VDC.

Η κεραία εκπομπής είναι τύπου inverted-L με συνολικό μήκος 5/16 του μήκους κύματος. Ο συντονισμός της κεραίας σε σχέση με την αντίσταση εξόδου του πομπού 50Ω, γίνεται με την χρήση αερόφυλλου μεταβλητού πυκνωτή 0-500pf/2,5kv, ο οποίος είναι τοποθετημένος σε δοχείο με λάδι.

Η γείωση της κεραίας είναι ράβδος χαλκού 1 μέτρου, τοποθετημένη κάθετα μέσα στο έδαφος και επίσης χρησιμοποιούνται 6 radials, εκ των οποίων τα 2 έχουν μήκος 1/4 του μήκους κύματος και τα υπόλοιπα 4 έχουν μήκος 1/8 του μήκους κύματος. Τέλος στην βάση της κεραίας έχει τοποθετηθεί τσοκ 2,5mH ώστε να γειώνονται τα στατικά φορτία της κεραίας που μπορεί να είναι επιβλαβή για τον πομπό.


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο πομπός αποτελείται απο τα εξής στάδια:

PLL: ( SAA1057-PIC16F628 )
ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ: (TDA1072A)
MODULATOR: (MC1496)
ΒΑΘΜΙΔΑ BUFFER: BC546B-BD139-2 MOSFETS IRF640
ΤΕΛΙΚΟΣ R.F ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 500w: 12 MOSFET IRFP360
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: 65-115VDC/20A
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 500watt (ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 110VDC/12A-ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2watt)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: AM
ΚΕΡΑΙΑ: INVERTED-L 5λ/16 (κατακόρυφο 20μέτρα, οριζόντιο 45 μέτρα)
Tuning system: μεταβλητός αερόφφυλος 2,5kv 0-500pf μέσα σε δοχείο με λάδι
Γειώσεις: γειωτής χαλκού 1μέτρο και 6 radials ( 2 λ/4 και 4 λ/8 )
Στην έξοδο του modulator και στην εξοδο του Linear 500w υπάρχουν φίλτρα αρμονικών (LPF) Chebyshev LPF 5 στοιχείων
Χρησιμοποιούνται 2 χρονοκυκλώματα 555 για σταδιακή εφαρμογή των τάσεων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφοράς ρεύματος (αυτόματη εκκίνηση).
Τα mosfets IRFP360 προστατεύονται απο υπερθέρμανση με thermal swiches.
Επίσης υπάρχει προστασία υπερεύματος και προστασία ανάστροφης σύνδεσης τάσης.
Τα σχέδια του πομπού μπορείτε να τα βρείτε στα παρακάτω links (αφού κάνετε εγγραφή στο φόρουμ anodos.tk):


Pll MW
http://anodos.freeforums.org/pll-me-lcd-1-t573.html?sid=126cd9ac3b9fa06af04f78a9357adc10

Ταλαντωτής MW 550KHZ - 1700KHZ
http://anodos.freeforums.org/viewtopic.php?f=5&t=535&sid=126cd9ac3b9fa06af04f78a9357adc10

AM Modulator (Διαμορφωτής)
http://anodos.freeforums.org/am-modulator-mc1496-t548.html?sid=126cd9ac3b9fa06af04f78a9357adc10

Linear MW 2-10 watt
http://anodos.freeforums.org/linear-t468.html?sid=126cd9ac3b9fa06af04f78a9357adc10

Linear MW 500 watt
http://anodos.freeforums.org/linear-500w-2000w-pep-t829.html?sid=126cd9ac3b9fa06af04f78a9357adc10ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατασκευή υψίσυχνων ηλεκτρονικών κατασκευών περιορίζεται για εκπαιδευτική χρήση μόνο, και για δοκιμή σε φορτίο (dummy load) μόνο.
1431 AM, 1431 AM THESSALONIKI, 1431 ΑΜ, 1431 ΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕΣΑΙΑ ΚΥΜΑΤΑ, MEDIUM WAVES, ΡΑΔΙΟΠΕΙΡΑΤΕΣ, ΡΑΔΙΟΠΕΙΡΑΤΗΣ, ΠΟΜΠΟΣ, ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ, ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΡΑΙΑ, ΕΚΠΟΜΠΗ, ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΑΥΤΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, PIRATE RADIO, PIRATE RADIO STATION, MOSFET TRANSMITTER, TRANSMITTER, AM BAND, MEDIUM WAVES BAND, MW, AM, AM PIRATE, MW PIRATE, ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ